ОТВОРЕН ФОРУМ ЗА НАУКА

24 февруари 2014 година

 

Министерството на образованието и науката, като отчита изключителната

заинтересованост на научната общност по отношение на важните въпроси,

свързани с развитието на научните изследвания, отваря дебат по част от тях.

Екипът на МОН очаква научната общност да се включи със свои предложения

и препоръки по отношение на Правилника на Фонд „Научни изследвания“ и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

Министерството на образованието и науката очаква до 15 март 2014 г. предложения, бележки и коментари по двата документа.

До 20 март 2014 г.  екипът на МОН ще обобщи мненията  и ще ги подложи за обсъждане на среща с научната общност, която ще се проведе до края на месец март.

 

Мнения, въпроси и коментари могат да бъдат изпращани на e-mail: science_network@mon.bg

 

Правилник на Фонд „Научни изследвания“:

http://www.bulfund.com/wp-content/uploads/2011/08/PravilnikFNI2013.pdf

 

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020:

file:///C:/Users/Admin/Downloads/science_researches_2020.pdf

 

Доклад на Управителя на ФНИ до ИС, относно неподписването и неизплащането на анекси

Доклад от Валери Коцовски – управител на Фонд „Научни изследвания“ до Изпълнителния съвет, относно неподписването и неизплащането на анекси

Приложение 1 към доклада на управителя на ФНИ до ИС

Проф. Мишев посети Аграрен университет Пловдив

Председателят на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ проф. Пламен Мишев проведе работна среща с учените на 17 декември в Аграрен университет Пловдив. На нея присъстваха представители на Университета по хранителни технологии, Медицински университет – Пловдив, Институт по овощарство, Институт по зеленчукови култури „Марица“ и др., както и преподаватели от Аграрен университет. ВИЖ ОЩЕ

Актуализирана Годишна оперативна програма на ФНИ за 2013 г.

актуализирана Годишна оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“ 2013 г.

Проф. Мишев посети ИПАЗР „Никола Пушкаров“

На 14 ноември 2013 г. в Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ беше даден старт на проект „Програма за подобряване на интердисциплинарната подготовка и повишаване на квалификацията на младите учени в областта на почвознанието и екологията“.

Събитието беше уважено лично от председателя на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ проф. Пламен Мишев, който сърдечно поздрави екипа на проекта и изказа своята радост, че все повече млади хора се насочват към аграрните дисциплини. ВИЖ ОЩЕ

Page 1 of 25123451020...Last »